Kongre Kurulları

KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Ferudun YILMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Ümran ERTÜRK
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Erdoğan BARUT
Prof. Dr. M. Hakan ÖZER
Prof. Dr. Meryem İPEK
Prof. Dr. Ahmet İPEK
Prof. Dr. Cevriye MERT
Prof. Dr. Nuray AKBUDAK
Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜR
Doç. Dr. Asuman CANSEV
Doç. Dr. Sevinç BAŞAY
Doç. Dr. Arif ATAK
Araş. Gör. Gamze GÜNDOĞDU
Araş. Gör. Eküle SÖNMEZ
KONGRE BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet BALKAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet EŞİTKEN
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali İSLAM
Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla DURSUN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Alper DARDENİZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe GÜL
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir Erol AK
Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Celil TOPLU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan BARUT
Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan AKTAŞ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim DEMİR
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Koray ÖZRENK
Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Levent ARIN
Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Leyla DEMİRSOY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. M. Hakan ÖZER
Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Koyuncu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ŞEKER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa AKBULUT
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERKAN
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa DEMİRKAYA
Kayseri Üniversitesi
Prof. Dr. Muttalip GÜNDOĞDU
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Naci ONUS
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Neslihan Yeşim YALÇIN MENDİ
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Nurdan TUNA GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuzhan ÇALIŞKAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ömür DÜNDAR
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Önder TÜRKMEN
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Resul GERÇEKÇİOĞLU
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Suat ŞENSOY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Tamer SERMENLİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Turan KARADENİZ
Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar AKÇA
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Yeşim OKAY
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel TÜZEL
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki KARA
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynel DALKILIÇ
Adnan Menderes Üniversitesi
Whatsapp