Online Bildiri

  • Bildiri Özeti Son Gönderimi: 16 Ağustos 2023
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Ağustos 2023
  • Tam Metin Gönderim için Son Gün: 1 5Ekim 2023

  • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiri başlığı açıklayıcı ve net olmalıdır.
  • Yazarları sırası ile (,) virgül ile ayırarak veya isimlerinin başına 1-Yazar İsmi, 2-Yazar İsim gibi ayırabilirsiniz.
  • Yine aynı şekilde Kurumlar'ı da sırası ile (,) virgül ile ayırarak veya isimlerinin başına 1-Üniversite, 2-Üniversite gibi ayırabilirsiniz.
  • Anahtar kelimeleri aralarında virgül bırakarak yazmayı unutmayınız.
  • Bildiri İçeriği/Özeti bölümü en fazla 200 Kelime ile sınırlandırılmıştır.
  • Tam metinler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra Bahçe dergisinde yayınlanacaktır.
Whatsapp