Bilimsel Program

09:30 - 10:50 Meyvecilik 2. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. ALİ İSLAM
09:30 - 09:50 Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Kestane Ar-Ge Çalışmaları
ÜMİT SERDAR
09:50 - 10:10 Şeftalide (Prunus persica (L.) Batsch) Farklı Terbiye Sistemlerinin Bursa Koşullarında Uygulanabilirliği
RAŞİT BATUR ORAN
10:10 - 10:30 Corylus colurna L. Türünün Kuzey Anadolu’da Yayılışı ve Bazı Morfolojik Özellikleri
ALİ İSLAM
10:30 - 10:50 Bademde Çiçek Tozu Özellikleri Ve Melezleme Olanakları
Ö. C. Devrim DEMİRCİOĞLU
10:50 - 11:20 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
11:20 - 13:00 Meyvecilik 3. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. ERDOĞAN BARUT
11:20 - 11:40 Bal Yemişinin Germplazmı Ve Sistematik İncelenmesi
DENİZ GÜLKAYA ARITÜRK
11:40 - 12:00 Doğu Karadeniz Bölgesinden Seçilen Erkenci Armut Genotiplerinin Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Bir Ön Çalışma
İDRİS MACİT
12:00 - 12:20 Türk Fındığında Anaç Seleksiyonu
AYŞEGÜL BALTA
12:20 - 12:40 Zeytin Bitkisinde Eşeysel Uyuşmazlık Durumunun Belirlenmesi ve Kullanılabilecek Tozlama Yöntemlerinin Araştırılması
CEMİLE KAPLAN
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:20 Meyvecilik 4. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. ÜMİT SERDAR
14:00 - 14:20 Corylus colurna L. Anacı Üzerine Aşılı Tombul ve Palaz Fındık Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ön Sonuçları
YUSUF BİLGEN
14:20 - 14:40 Fındıkta İklim Değişikliğine Uyum İçin Bir Alternatif: Aşılama İle Çeşit Değiştirme
ASLI GÜL
14:40 - 15:00 Coğrafi İşaret Tescilli Giresun Tombul Fındığının Bazı Özellikleri
HÜSEYİN İRFAN BALIK
15:00 - 15:20 Fındıkta Çeşit Değiştirme Üzerine Farklı Aşı Zaman Ve Yöntemlerinin Etkileri
GÖKHAN AYAR
15:20 - 15:50 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
15:50 - 16:50 Meyvecilik 5. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. GONCA GÜNVER DALKILIÇ
15:50 - 16:10 Armutta Ateş Yanıklığına (Erwinia amylovora) Dayanıklılık Mekanizması Üzerine Araştırmalar
İREM YAZICI
16:10 - 16:30 Bazı Yerli Zeytin Çeşitlerinin Edremit Körfezi Ekolojik Koşullarında Olgunluk Süresince Uçucu Bileşiklerindeki Değişimlerin Belirlenmesi
MEHMET ALİ GÜNDOĞDU
16:30 - 16:50 Organik tarıma yönelik olarak elektrik ve organik madde uygulamalarının Garnem anacı çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri
EKÜLE SÖNMEZ
16:50 - 18:10 Meyvecilik 6. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. YEŞİM OKAY
16:50 - 17:10 Bazı Nektarin Çeşitleri’nin Isparta Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu
İLKNUR ESKİMEZ
17:10 - 17:30 Lapseki Ekolojisinde Yetiştirilen Farklı Nektarin Çeşitlerinin Pomolojik Özelliklerinin Saptanması
MEHMET ALİ GÜNDOĞDU
17:30 - 17:50 Nektarinde Putresin Uygulamasının Çoklu Meyve Oluşumu ve Döllenme Hızına Etkisi
ŞENAY KARABIYIK
17:50 - 18:10 Bazı Nar (Punica granatum L.) Genotiplerine Ait Meyvelerde Besin İçeriği ve Biyokimyasal Komposizyonunun Araştırılması
EMİNE AÇAR
09:30 - 10:50 Sebzecilik 1. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. A. NACİ ONUS
09:30 - 09:50 Türkiye’de Yapılan Mantar Islah Çalışmaları Ve Geliştirilen Mantar Çeşitleri
MUSTAFA KEMAL SOYLU
09:50 - 10:10 Marulda (Lactuca Sativa Var. longifolia L.) Gen Havuzu Oluşturma Kapsamında Yerel Genetik Kaynakların Toplanması Ve Morfolojik Karakterizasyon Çalışmaları
ŞULE KÖKPINAR
10:10 - 10:30 Marulda (Lactuca Sativa Var. longifolia) Mutasyon Islahı Yönteminin Morfolojik Etkileri
ŞULE KÖKPINAR
10:30 - 10:50 Verim ve Kalite Özellikleri Yönünden Öne Çıkan Yerel Domates Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi
SEYFULLAH BİNBİR
10:50 - 11:20 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
11:20 - 13:00 Sebzecilik 2. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. GÖLGE SARIKAMAŞ
11:20 - 11:40 Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Yerel Pırasa Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu
OSMAN YAŞAR USLU
11:40 - 12:00 Türkiye Kuşkonmaz Genetik Kaynakları Ve Yöresel Kullanımı
MEHMET ŞİMŞEK
12:00 - 12:20 Sanayilik Domates Çeşidi Geliştirmede Geriye Melezleme Yoluyla Bazı Hastalıklara Dayanımın Mas (Markır Yardımıyla Seleksiyon) Kullanılarak Aktarılması
MERVE YİĞİT
12:20 - 12:40 Havuç Genotiplerinde Anter Kültüründen Gelişen Bitkilerde Haploid Uyartımı
ÖZGE ÇAVUŞOĞLU
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:20 Sebzecilik 3. Oturumu
Oturum Başkanı : Ahmet İPEK
14:00 - 14:20 Nanopartikül Ozon İçeren Lipozom Uygulamalarının Domates Ve Salata Grubu Bitkiler Üzerine Etkileri
UFUK TAN DURAN
14:20 - 14:40 Farklı Çiçek Cinsiyetine Sahip Kavun (Cucumis melo L.) Genotiplerinde Değişik Saatlerde Tozlamanın Çiçek, ve Tohum Kalitesi Üzerine Etkileri
PINAR ADIGÜZEL
14:40 - 15:00 Kendilenmiş Kısa Gün Soğan (Allium cepa L.) Hatlarının haploid Frekansının Belirlenmesi
MERVE YİĞİT
15:00 - 15:20 Farklı Ön Uygulamaların Tunceli Sarımsağı (Allium tuncelianum)Tohumlarında Dormansinin Kırılması Üzerine Etkileri
SEVİN TEOMAN DURAN
15:20 - 15:50 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
15:50 - 17:10 Sebzecilik 4. Oturumu
Oturum Başkanı : PROF. DR. NURAY AKBUDAK
15:50 - 16:10 Farklı Dozlarda Melatonin Uygulamalarının Tuz Stresi Uygulanan Gönen Beyazı Kavun Çeşidinde (Cucumis melo L. cv. Gönen Beyazı) Bazı Tohum Kalite Parametrelerine Etkileri
TOLGA SARIYER
16:10 - 16:30 Tohum Mikrobiyatası Modifiye Edilmiş Tohumların Tuz Stresi Altında Çimlenme Ve Fide Çıkış Performanslarının Belirlenmesi
KUTAY COŞKUN YILDIRIM
16:30 - 16:50 Ispanak Ve Soğan Tohumlarında Priming Uygulamalarının Çimlenme Ve Çıkış Performansları Üzerine Etkileri
İREM BİÇER
16:50 - 17:10 Marulda Azotlu Gübre İle Yapılan Prımıng Uygulamalarının Tohum Çimlenmesi Ve Fide Performansı Üzerine Etkileri
BÜŞRA OLER
09:30 - 11:10 Süs Bitkileri 1. Oturumu
Oturum Başkanı : DOÇ. DR. FAZİLET PARLAKOVA KARAGÖZ
09:30 - 09:50 Güllerde Tür içi ve Türler Arası Melezlemenin Islah Başarısı Üzerine Etkisi
EZGİ DOĞAN MERAL
09:50 - 10:10 Melez Çay Güllerinde Baba Ebeveyn Fertilitesinin Kombinasyon Başarısı Üzerine Etkileri
TUĞBA KILIÇ
10:10 - 10:30 Allı Gelin (Hesperıs ısatıdea (Boiss.) D.A. German & Al-Shehbaz) Bitkisinde Çeşit Islahı Çalışmaları
MERAL ASLAY
10:30 - 10:50 Silene Compacta Fischer'in Potansiyel Süs Bitkisi Olma Durumunun Değerlendirilmesi
FAZİLET PARLAKOVA KARAGÖZ
10:50 - 11:20 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
11:20 - 13:00 Süs Bitkileri 2. Oturumu
Oturum Başkanı: DOÇ. DR. MEHMET ÖZGÜR
11:20 - 11:40 Aslanağzı Türünde Polen Canlılık Ve Çimlenme Yöntemlerinin Optimizasyonu
TUĞBA KILIÇ
11:40 - 12:00 Zambak (Lilium candidum L.) Bitkisinin In Vitro Ortamda Soğan Pulları Kullanılarak Çoğaltılmasının Tarımsal ve Ticari Potansiyeli
İLKNUR ESKİMEZ
12:00 - 12:20 Duman Ağacı (Cotinus coggygria) In-Vitro Besi Ortamı Optimizasyonu
TAKİ DEMİR
12:20 - 12:40 Colchicum sobolifera’da Somatik Embriyogenesis Yöntemi ile Rejenerasyonun Araştırılması
ASLIHAN AĞAR ÖZKAYA
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:50 Süs Bitkileri 3. Oturumu
Oturum Başkanı: DOÇ. DR. ASUMAN CANSEV
14:00 - 14:20 Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bazı Bakterilerin Lalenin (Tulipa L.) Gelişimine Etkisi
RUKİYE GEZER
14:20 - 14:40 Süs Bitkilerinin Fitoremediasyon Potansiyeli Üzerine Bir Çalışma
AYŞEGÜL AKPINAR
14:40 - 15:00 Süs Bitkisi Kullanım Potansiyeli Bulunan Silene Compacta Fischer’ Üzerine Uygulanan Kolhisinin Bitki Morfolojisi Üzerindeki Etkisi
FAZİLET PARLAKOVA KARAGÖZ
15:00 - 15:20 Farklı Uygulamaların Yeşim bitkisi (Crassula lycopodiodes) Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri
GAMZE GÜNDOĞDU
15:20 - 15:50 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
Whatsapp