Bilimsel Program

09:30 - 10:50 Meyvecilik 7. Oturumu
Oturum Başkanı: PROF. DR. CEVRİYE MERT
09:30 - 09:50 Farklı Yetiştirme Ortamlarının Pawpaw Tohumlarının Çıkış Ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri
ÜMİT SERDAR
09:50 - 10:10 Anaç Adayı Kiraz, Vişne ve Mahlep Tiplerinin Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumlarının Belirlenmesi
EROL AYDIN
10:10 - 10:30 Bazı Kayısı Çeşitlerinin Şeker ve Aroma İçeriklerinin Belirlenmesi
SONGÜL COMLEKCİOGLU
10:30 - 10:50 İlek (Ficus carica var. caprificus) Meyvelerinin Muhafaza Sıcaklığı ve Süresinin ‘Bursa Siyahı’ İncirinin Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkisi
DİLAN AHİ KOŞAR
10:50 - 11:20 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
11:20 - 13:00 Meyvecilik 8. Oturumu
Oturum Başkanı: DOÇ. DR. BURHANETTİN İMRAK
11:20 - 11:40 Bazı Bitki Büyüme Düzenleyici Maddelerin Kordia Kiraz Çeşidinin Hasat Zamanı Ve Meyve Kalitesine Etkilerinin Tespiti
JALE BİLGİN
11:40 - 12:00 Farklı Konsantrasyonlarda 1–Metilsiklopropen Uygulamalarının ‘Ankara’ Armudu (Pyrus communis L.) Meyvelerinin Depolama ve Raf Ömrü Süreçlerinde Duyusal Kalite Özelliklerine Etkisi
NALAN BAKOĞLU
12:00 - 12:20 Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Muz Meyvelerinin Depolama ve Raf Ömrüne Etkilerinin Belirlenmesi
ENES YILMAZ
12:20 - 12:40 Kiraz Muhafazasında Biyostimulatör Uygulamaların Etkisi
JALE BİLGİN
12:40 - 13:00 Harpin Ve Kitosan Uygulamasının Farklı Maviyemiş Çeşitlerinde Muhafaza Kalitesine Etkileri
JALE BİLGİN
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:40 Meyvecilik 9. Oturumu
Oturum Başkanı: PROF. DR. HÜSNÜ DEMİRSOY
14:00 - 14:20 Organik Sarılop İncir Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Kuru Meyvede Kalite Ve Verim Etkilerinin Değerlendirilmesi
EZGİ OKAN ARIKAN
14:20 - 14:40 Örtü Altında Besin Takviyesi Yapılan Bazı Zeytin Çeliklerinde Sürgün ve Yaprak Oluşumları
CANSU DÖLEK
14:40 - 15:00 Örtü Bitkisi (Cover Crops) Uygulamasının Catherina Şeftali Çeşidinin Verim, Fenolojik Özellikler, Pomolojik Özellikler ve Meyve Uçucu Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
MURAT ŞEKER
15:00 - 15:20 Sulanmayan Koşullarda Gemlik Zeytininde Melatonin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Meyve Kalitesi ve Yaprak Besin Elementleri İçeriklerine Etkisi
MURAT GÜNERİ
15:20 - 15:40 Meyvelerin Muhafazasında Uçucu Yağların Kullanımı
SAADET KOÇ GÜLER
15:40 - 16:10 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
16:10 - 17:50 Meyvecilik 10. Oturumu
Oturum Başkanı: DOÇ. DR. MELEKBER SÜLÜŞOĞLU DURUL
16:10 - 16:30 Çanakkale Ekolojik Koşullarında Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Hasat Olgunluğunda Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
NEŞE YILMAZ
16:30 - 16:50 Gala Buckeye Elma Çeşidinde Dinlenmenin Kırılmasına Yönelik Çalışmalar
BURHANETTİN İMRAK
16:50 - 17:10 Farklı örtü ve mulç materyalleri altında ‘Rubygem’ çilek çeşidinde verim ve meyve kalite özellikleri
MEHMET ALİ SARIDAS
17:10 - 17:30 Kayısıda (Prunus armeniaca) Upright Fruting Offshoots (UFO) Terbiye Sisteminin Uygulanabilirliği
BATUHAN MEVLÜT KOŞAR
17:30 - 17:50 Hasat Sonrası Melatonin Ve Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamalarının Bayramiç Beyazı Meyvelerinin Muhafazası Üzerine Etkileri
NESLİHAN EKİNCİ
17:50 - 19:10 Meyvecilik 11. Oturumu
Oturum Başkanı: PROF. DR. ÜMRAN ERTÜRK
17:50 - 18:10 Doku kültürüyle maviyemiş (Vaccinium corymbosum cv. Duke) çoğaltımında yeni nesil biyoreaktör kullanımı üzerinde bir çalışma
EBRU AKYÜZ ÇAĞDAŞ
18:10 - 18:30 Eşme Ayvasının Doku Kültüründe Farklı Şeker Formlarının Sürgün Çoğalması Üzerine Etkileri
MELEKBER SÜLÜŞOĞLU DURUL
18:30 - 18:50 Ceviz Anacı (Vlach) Üretiminde Farklı Besi Ortamlarının In Vitro Bitki Gelişimine Etkisi
TAKİ DEMİR
18:50 - 19:10 Akdeniz Bölgesine Uygun Ümitvar Yeni Turunçgil Anaçlarının Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi
MERAL İNCESU
19:30 - 20:00 KAPANIŞ
20:30 - 23:30 GALA YEMEĞİ
09:30 - 10:50 Sebzecilik 5. Oturumu
Oturum Başkanı: PROF. DR. NECDETTİN SAĞLAM
09:30 - 09:50 Tarımsal Alanlardaki Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişiminin İncelenmesi: Bursa İli
MERVE KÜÇÜK
09:50 - 10:10 Hıyar (Cucumis sativus L.) bitkisinde arıtılmş su kullanılarak yapılan kısıntılı sulama uygulamalarının verim, kalite ve ağır metal içerikleri üzerine etkileri
UFUK TAN DURAN
10:10 - 10:30 Domates Üretiminde Bazı önemli Zararlıların Yapay Zeka ile Analizi:YOLOv8 ve ChatGPT-3 Entegrasyonun Potansiyeli
YAVUZ SELİM ŞAHİN
10:30 - 10:50 Bamyada (Abelmoschus esculentus L. Cv. Kurfalı) Farklı Gübreleme Uygulamalarının Meyve Kalite Parametrelerine Etkileri
TOLGA SARIYER
10:50 - 11:20 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
11:20 - 13:00 Sebzecilik 6. Oturumu
Oturum Başkanı: PROF. DR. MERYEM İPEK
11:20 - 11:40 Geliştirilmiş Bir Gc-Ms/Ms Metodu İle Domates Örneklerinde Dithiokarbamatlı Pestisit Kalıntılarının Analizi Ve Validasyonu
BURCU GÜMÜL
11:40 - 12:00 Organik Marul Yetiştiriciliğinde Biyogübre Ve Biyostimulantlar Kullanılarak Bitki Beslemenin İyileştirilmesi İle Verim Ve Kalitenin Artırılması
ONUR ERGÜN
12:00 - 12:20 Kapya tipi biber (Capsicum annuum L. cv. Kapya) yetiştiriciliğinde kullanılan organik gübrelerin bitki gelişimi ve meyve kalitesi üzerine etkileri
SELCEN BEGÜM BOZKUR
12:20 - 12:40 Trichoderma harzianum Rifai KRL-AG2 ve Trichoderma viride strain Tv1’un Aspergillus niger’e In-Vitro Koşullarda Etkililikleri
OĞUZ BASUT
12:40 - 13:00 Mas Yöntemiyle Domates Lekeli Solgunluk Virüsü'ne Dayanıklı Domates Hatlarının Geliştirilmesi
AYŞE KAHRAMAN
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:20 Bağcılık 1. Oturumu
Oturum Başkanı: PROF. DR. ZEKİ KARA
14:00 - 14:20 Sofralık Üzüm Islah Çalışmaları
ARİF ATAK
14:20 - 14:40 Margaz Üzümünün Ampelografik Özellikleri
AYŞE HONAMLI
14:40 - 15:00 Asma Çeşitlerinin Tanımlanmasında Yüksek Çözünürlüklü Erime Yöntemi
MEHMET KOÇ
15:00 - 15:20 Nano Gümüş ve Bakır Partiküllerin Üzüm Çekirdeği Ekstresiyle Yeşil Sentez Yöntemiyle Üretimi ve Karakterizasyonu
BASMA EZZALDEEN
15:00 - 15:20 Bağ'da Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni Botrytis cinerea'ya Karşı Bazı Fungisitlerin In Vitro Koşullarda Etkililikleri
HİMMET TEZCAN
15:20 - 15:50 Çay-Kahve İkramı / Poster Bildiri İncelemesi ve Sponsor Firma Standlarının İncelenmesi
15:50 - 17:10 Bağcılık 2. Oturumu
Oturum Başkanı: DOC. DR. ARİF ATAK
15:50 - 16:10 Kuraklık Stresine Karşı Ek Led Işık Uygulamalarının Asma Fidanlarında Morfolojik, Fizyolojik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
SELDA DALER
16:10 - 16:30 Farklı Bor Dozlarının Kokulu Üzümün (Vitis labrusca L.) Tuzluluğa Olan Dayanımı Üzerine Etkilerinin in Vitro Koşullarda Belirlenmesi
HATİCE BİLİR EKBİÇ
16:30 - 16:50 Rize/Pazar Koşullarında Yetiştirilen ‘Hayward’ Kivi Çeşidi Meyvelerde Derim Zamanı ile Soğuk Muhafaza Sırasındaki Bazı Meyve Kalite Parametreleri Arasındaki İlişkiler
NALAN BAKOĞLU
16:50 - 17:10 Tüplü Fidan Üretiminde Farklı Anaçlara Aşılı Karaerik Ve Narince Üzüm Çeşitlerinin Fidan Randımanlarının Belirlenmesi
A. BOZKURT
19:30 - 20:00 KAPANIŞ
20:30 - 23:30 GALA YEMEĞİ
Whatsapp