Bilimsel Program

Meyvecilik
#1 Badem genotiplerinde soğuk tolerans genlerinin (pdcbf1 ve pdcbf2) ifade profillerinin belirlenmesi
Y. OKAY
#2 Meyve anaçlarının abiyotik stres faktörlerine tepkilerinin in vitro koşullarda irdelenmesi
H. YILDIZ
#3 Doku kültüründe bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımı
H. YILDIZ
#4 Bazı avokado çeşitlerinin tohum, meyve eti ve yapraklarındaki fenolik bileşenlerin incelenmesi
A. V. PEPE
#5 Zerdali ve myrobolan 29c anaçlarına aşılı ‘perfect red’ kayısı çeşidinde hasat öncesi oksalik asit uygulamalarının meyve iriliği ve antioksidan özellikleri üzerine etkileri
A. V. PEPE
#6 Örtü altında yetiştirilen bazı maviyemiş çeşitlerinin farklı hasat tarihlerinde meyve kalite ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi
A. V. PEPE
#7 Modifiye atmosfer paketleme uygulamalarının hünnap (ziziphus jujuba mill. ) meyvelerinin muhafazası üzerine etkileri
N. EKİNCİ
#8 Askorbik asit uygulamalarının ‘eşme’ ayva çeşidinde optimum ve geç hasat dönemlerinde raf ömrü üzerine etkileri
B. E. ALGÜL
#9 Bolu ve Düzce illeri Kestanelerinde Saptanan Türlerin Zarar Oranlarının Belirlenmesi
P. TİFTİKÇİ
#10 Çanakkale Ormanlarında Saptanan Zararlı Bir hymenopter Türü: Kestane Gal Arısı Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)
P. TİFTİKÇİ
#11 Meyve Anaçlarının Abiyotik Stres Faktörlerine Tepkilerinin in Vitro Koşullarda İrdelenmesi
H. YILDIZ
#12 Doku kültüründe bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımı
H. YILDIZ
#13 Çanakkale Doğal Florasında Yayılış Gösteren Güvem Eriği (Prunus spinosa L.)’ nin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
T. BAŞARAN
#14 Aydın çam fıstığının kabuklu halde normal koşullarda depolanabilme performansı
B. E. ALGÜL
#15 Bursa ili İznik İlçesinde Saksıda Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş Çeşitlerinin Meyve Özellikleri
M. SARIBAŞ
Sebzecilik
#1 Crıspr/cas9 teknolojisinin sebze ıslahında kullanımı
Ş. SÜTÇÜ
#2 Bitki doku kültürlerinde led ışıkların kullanımı
Ş. SÜTÇÜ
#3 Turşuluk üçburun biber çeşidi adaylarının üretici koşullarındaki performanslarının belirlenmesi
D. ÇAPKIN
#4 Kıvırcık salatanın verim ve kalitesi üzerine bionur mikrobiyalin farklı uygulama şekilleri ve dozlarının etkileri
N. SAĞLAM
#5 Sanayilik domatesin briks değeri ve salça verimi üzerine potasyum uygulamalarının etkisi
N. SAGLAM
#6 Sanayi tipi fasulyelerde yapraktan yapılan biyostimülant uygulamalarının verim, ıskarta oranı ve bakla kalitesine etkilerinin belirlenmesi
E. YILMAZ
#7 Sera koşullarında tuz zararı üzerine artan dozlarda bor uygulamalarının ıceberg marul (lactuca sativa var. Capitata l.) Çeşidine etkisi
N. T. ASAN
#8 Sera koşullarında artan dozlarda bor ve farklı tuz uygulamalarının marul (lactuca sativa l. ) bitkisinin gelişimi üzerine etkisi
N. T. ASAN
#9 Sebzelerde hücre süspansiyon kültürleri
T. Ö. KILIÇ
#10 Doku kültüründe bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımı
H. YILDIZ
#11 Farklı Kırkağaç Kavun Genotiplerinin Adana Ve Konya Koşullarında Agronomik Performanslarının Değerlendirilmesi
M. NAMLI
#12 Lipozomal Ozon Uygulamalarının Marul Bitkisi Üzerine Etkileri
N. AKBUDAK
Bağcılık
#1 Farklı Vitis Türlerine Ait Çeşitlerin Göz Verimliliği, Köklenme Durumu Ve Sürgün Uzunluğu Değerlerinin Belirlenmesi
K. ÇORAK
#2 Baran Sistemi ile Bazı Telli Terbiye Sistemlerinin Erzincan Koşullarında Ekonomik Analizi
N. N. KALKAN
#3 Kivi Islah Projesi Kapsamında Geliştirilen Kivi Çeşitleri ve Çeşit Adayları
K. A. KAHRAMAN
#4 Kivide Mikroaşılama
Ö. BOZTEPE
#5 Asmada çekirdeksiz üzüm ıslahı ve embriyo kurtarma tekniği
Y. DOYĞACI
Süs Bitkileri
#1 Bitki yetiştiriciliğinde kullanılan led aydınlatıcıların önemli parametreleri
G. GÜNDOĞDU
#2 Türkiye’de kesme lisianthus (Eustoma grandiflorum) yetiştiriciliğinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri
G. GÜNDOĞDU
#3 Endemik bazı scrophularıa türlerinin çimlenme özelliklerinin belirlenmesi
A. B. ERKAYA
#4 Hibrit cay güllerinin meyve ve tohum oluşumu üzerine etkisi
E. D. MERAL
Diğer
#1 Kentsel tarım ve led aydınlatma
G. Ç. SEYREK
#2 In vitro kültürlerde elisitörler
T. Ö. KILIÇ
Whatsapp